קבל עדכונים מMy Vacation

חברות, בעלי עסקים, נושים ובעלי דין אחרים פונים לקבלת סעד משפטי לבתי המשפט כאשר יש להם צורך בהכרעה שיפוטית בסכסוך עסקי או כספי כלשהו, שנבע מעסקאות שביצעו או תמורה כספית שצריכים היו לקבל מיריבם ולא קיבלו. ישנו מגזר נוסף של פונים לערכאות משפטיות והוא כזה שלא בטוח שהייתה לו ברירה כלשהי, מלבד פנייה לערכאות. מדובר באנשים המגישים תביעות נזיקין משום שניזוקו בדרך כזו או אחרת, הם, רכושם או ילדיהם הקטינים או שנדרשו, בצר להם לפנות לעורכי דין כדי שתוגש עבורם תביעת רשלנות רפואית, עקב נזק שנגרם להם כתוצאה מטיפול רפואי.

מה נדרש כדי להגיש תביעה

תביעה לבית משפט אינה דבר שמגישים כלאחר יד. יש לתכנן את האסטרטגיה המשפטית, לתאר את העובדות המקימות את עילת התביעה בצורה ברורה ולצפות את מה שיאמר בכתב ההגנה של הצד היריב, כדי למנוע מראש, את התקבלות טענותיו. המשימה קשה ולעיתים אינה צולחת בידי התובעים. נטל השכנוע הרובץ על המגישים תביעה נקרא מאזן הסתברויות ומשמעותו היא שיש לשכנע את בית המשפט בנכונות הטענות ברמה של 51%. לפעמים, אם מצליחים לגרום לכך שנטל ההוכחה יעבור לצד היריב, אזי קל יותר להצליח בתביעה.

שלבי הדיון בתביעה באופן כללי

באופן כללי, לאחר הגשת כתב תביעה, יש להמתין פרק זמן מסוים עד אשר יגיש הצד השני את כתב הגנתו לבית המשפט. באם הוא בוחר שלא להגיש כתב הגנה, בהנחה שהתובעים דאגו להמצאת העתק כתב התביעה לנתבע, אזי עולה האפשרות של הגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, במסגרתה אמור בית המשפט ליתן פסק דין על בסיס כתב התביעה ולכל היותר, לבקש את התובע להוכיח לו את נכונות האמור בכתב התביעה.

אם הוגש כתב הגנה, יופנו הצדדים להליך של גישור, לפי בחירתם. בכל מקרה, נקבע דיון קדם משפט בו השופט או השופטת מבררים מהן הסוגיות שנותרו שרויות במחלוקת בין הצדדים. לאחר מכן, מתנהל דיון הוכחות, בו נחקרים עדי הצדדים ובסופו של הליך זה, ניתן פסק דין.

בתי המשפט

השופטים והשופטות היושבים בדין בבתי המשפט בישראל מקבלים לטיפולם תביעות שונות ופעמים רבות מתמקצעים בתחומים מסוימים. אחד התחומים הוא תביעות נזיקין. ישנן תביעות מסוג של  תביעת רשלנות רפואית, ישנן תביעות בגין נזקים כתוצאה מתאונות דרכים, יש תביעות המכונות תביעות פח וישנן תביעות בגין נזקים אחרים. כל סוג תביעה והחקיקה והפסיקה הקשורה לסוגה ומאפייניה השונים

אפשרות התגובות נחסמה.