קבל עדכונים מMy Vacation

לתזרים המזומנים בבית העסק יש חשיבות גבוהה, היות והוא זה שמאפשר לנו לחזות בצורה מדויקת את ההתנהלות הכלכלית של העסק, ואת יתרת המזומנים השוטפת בו. תזרים המנוהל בצורה נכונה, מסייע לנו לשלוט בעסק מבחינה פיננסית, ולהוביל בצורה חכמה ומחושבת את המהלכים הכלכליים העתידיים שלנו. איבוד שליטה על תזרים מזומנים עלול במקרים רבים, להוביל לכישלון של העסק, עד לכדי מצב של פשיטת רגל.                                                                                                                                             

 

חשיבותו של תזרים המזומנים

עסקים רבים מתקשים לבצע ניהול פיננסי נכון, ולכן פעמים רבות העסק נפגע מחוסר מודעות להתנהלות כלכלית נכונה, כך שתזרים המתנהל בצורה חכמה ונכונה, מאפשר לנו להימנע מקשיים כלכליים עתידיים.  שמו של התזרים, איננו תואם את המשמעות האמיתית שלו, שכן המילה ׳מזומנים׳, עוסקת בכל הכספים העוברים בחשבון העסקי, אך נתוניו של תזרים מזומנים אינם עוסקים רק בכסף המזומן הזורם בחשבון, אלא גם בתקבולים שהתקבלו בעסק בין היתר: תקבולים מהשקעה חיצונית, הלוואות, תשלומים לספקים, משכורות, חידוש מלאי, ציוד, תשלומים בגין הלוואות ועוד. התנהלות כלכלית נכונה היא פרמטר קריטי לאורך חייו של בית העסק, שכן בלי מזומנים בחשבון, העסק לא באמת יכול להתנהל לאורך זמן. תזרים אשר מנוהל בצורה איכותית ומקצועית, מסייע להתנהלות עסקית נכונה ומקצועית ולהתנהלות כלפי לקוחות החברה והבנק.

 

כמו בתחומים רבים אחרים, התפתחות הטכנולוגיה ופריצתם של המחשבים לחיינו, מביאים איתם בשורה חדשה גם בתחום הדוחות העסקיים. דרך מעולה לשלוט ולבקר את ההתנהלות העסקית, יכולה להתבצע באמצעות תוכנת תזרים מזומנים המאפשרת ביצוע פעולות חכמות ומחושבות. לשימוש בתוכנה יתרונות רבים ומגוונים בין היתר:

 

  • ביטחון פיננסי, וקבלת נתונים מדויקים בכל נקודת זמן.
  • איסוף מידע על כל מרכיבי ניהול התזרים הכוללים: ספקים, לקוחות, מסגרת אשראי, הלוואות, תשלומים, נכסים, חסכונות ועוד
  • חסכון בזמן ובעלויות
  • תוכנה קלה ופשוטה לתפעול
  • מונעת כניסה לגירעון כלכלי
  • ביצוע סנכרון מלא עם הבנקים, איתם העסק עובד
  • עדכון בדבר תאריכי פדייה של צ׳קים דחויים
  • סיוע בניהול הוראות קבע
  • ניתוח סיטואציות פיננסיות שונות
  • הצגת מידע למשקיעים ע״י יצירת גרפים.

 

שימוש רציף וקבוע בתוכנה, יאפשר לבית העסק לנתח מצבים כלכליים באמצעות גרפים ממוחשבים ועדכניים, כדי שתשארו בשליטה תמידית אחר המצב הפיננסי בבית העסק אותו הקמתם בזעת אפכם. שליטה כלכלית משמעותה סדר וארגון אשר יוצרים רושם חיובי, הן עבור הלקוחות והן עבור הבנקים מולם אתם עובדים.

אפשרות התגובות נחסמה.