קבל עדכונים מMy Vacation

לתזרים המזומנים בבית העסק יש חשיבות גבוהה, היות והוא זה שמאפשר לנו לחזות בצורה מדויקת את ההתנהלות הכלכלית של העסק, ואת יתרת המזומנים השוטפת בו. תזרים המנוהל בצורה נכונה, מסייע לנו לשלוט בעסק מבחינה פיננסית, ולהוביל בצורה חכמה ומחושבת את המהלכים הכלכליים העתידיים שלנו. איבוד שליטה על תזרים מזומנים עלול במקרים רבים, להוביל לכישלון של העסק, עד לכדי מצב של פשיטת רגל.                                                                                                                                              המשך קריאה »